18. OGUlinski
festival bajki

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 91 586 3462, [email protected]

Scena: Potjeh

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 98 588 887, [email protected]

Scena: Potjeh

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 99 817 3577, [email protected]

Scena: Neva Nevičica

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 98 947 6240, [email protected]

Scena: Stribor

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 91 586 3462, [email protected]

Scena: Potjeh

Vožnja se naplaćuje po osobi.

Scena: Potjeh

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 99 817 3577, [email protected]

Scena: Neva Nevičica

Vožnja se naplaćuje po osobi.

Scena: Potjeh

Radionica je besplatna.

Scena: Centar za tehničku kulturu, Jagor

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 91 586 3462, [email protected]

Scena: Potjeh

Radionica se naplaćuje po osobi. Najava na kontakt: +385 98 947 6240, [email protected]

Scena: Stribor